Korrupt mann med pengesedler

En utfordring til fylkestinget

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 19.04.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

De 43 fylkestingsrepresentantene i Akershus har nettopp mottatt en e-post fra Kystpartiet i Akershus. Vi gjengir innholdet i e-posten her:

Korrupsjon og maktmisbruk i Norge – hva fylkestinget kan gjøre

Korrupsjon og maktmisbruk har dessverre utviklet seg til å bli et omfattende og ytterst alvorlig samfunnsproblem i Norge. Dessverre har ikke media og politikere vist vilje til å rydde opp i forholdene.

Vedlagt finner fylkestingsrepresentantene i Akershus Kystpartiet i Akershus’ flyveblad. Dette flyvebladet tar for seg maktmisbruk i Norge og viser noe av omfanget. Det omtaler saksforhold som enkeltvis er alvorlige nok, men som først og fremst viser hvor alvorlig problemkompleks korrupsjon og maktmisbruk i Norge er, når man ser saksforholdene samlet.

Kystpartiet i Akershus har et konkret forslag til hvordan fylkestinget i Akershus kan gjøre noe mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Ved å arrangere seminarer/åpne møter om dette temaet og invitere personer som har arbeidet seriøst mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge, kan fylkestinget presentere saksforhold som dessverre er ukjent for befolkningen. Ved i tillegg å annonsere for et slikt arrangement kan fylkestinget i Akershus bidra til å gjøre det arbeidet media og politikere har forsømt grovt.

19. april 2016

Erik Strand,
fylkesleder i Kystpartiet i Akershus
https://kystpartietakershus.net
Bilde: Kiwiev på Wikimedia Commons

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s