Lillestrøm sett fra luften

Et innlegg Akershus-aviser ikke ville publisere

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 17.03.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

På vårt årsmøte 24. februar vedtok Kystpartiet i Akershus tre uttalelser som vi blant annet kunne sende til aviser i fylket. Den ene av de tre handlet om EØS og innvandring og kan leses her: https://kystpartietakershus.net/2016/02/28/bedre-innvandrin…olitikk-uten-eos/.

Fredag 26. februar postet jeg dette kortfattede innlegget på Østlandets Blads debattside på Internett. Jeg fulgte opp med å poste det samme innlegget på Romerikes Blads debattside en av de to påfølgende dagene.

Dagene gikk, og jeg fulgte med hver dag for å se om de to avisene hadde publisert mitt innlegg, noe jeg ikke kunne se at de hadde. Tirsdag 8. mars valgte jeg å sende et par e-poster til de to avisene og spørre om det var så at de to avisene ikke aktet å publisere mitt innlegg. E-postene sendte jeg til de to avisenes ansvarlige redaktører (henholdsvis martin.gray at oblad.no og magne.storedal at rb.no).

I dag, torsdag 17. mars, har jeg fremdeles ikke mottatt noe svar fra noen av de to avisene. Jeg har heller ikke sett Kystpartiet i Akershus’ uttalelse på trykk i noen av de to nettforaene. Derimot har en rekke andre innlegg blitt publisert siden 26-28. februar. Jeg går derfor ut fra at Østlandets Blad og Romerikes Blad ikke er interessert i å publisere mitt innlegg på vegne av Kystpartiet i Akershus. Jeg vil imidlertid kontakte avisene igjen og informere om dette innlegget, slik at de kan kommentere det dersom de ønsker det.

Det er viktig å merke seg at dette omhandler et innlegg postet på to avisers debattforum på Internett. Det dreier seg ikke om leserinnlegg til avisenes papirutgave. De to avisene kan følgelig ikke bruke som unnskyldning at spalteplassen er begrenset.

Det at to aviser i Akershus ikke ønsker å publisere innlegg fra Kystpartiet på sine internettsider, er imidlertid ikke to isolerte enkelttilfeller. I stadig større grad har norske aviser seg å være selektive når det gjelder hvilke innlegg de slipper til. Man finner flere eksempler samlet på http://www.fampo.info/media.html.

Bilde: GAD på Wikimedia Commons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s