Kommunegården i Bærum

Kystpartiet i Akershus gjenopprettet

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 25.02.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

 

I går, 24. februar, avholdt Kystpartiet sitt årsmøte i Kommunegården i Sandvika. Årsmøtet var i realiteten et stiftelsesmøte; forut for årsmøtet var det ikke noe fylkeslag i Akershus.

Følgende styre ble valgt:

Fylkesleder: Erik Strand
Nestleder: Trond Jansen
Kasserer: Morten Wethe
Styremedlem: Terje Røberg
Styremedlem: Sergej Munkvold

Bilde: Kjetil Ree på Wikimedia Commons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s