Skal EU behandle asylsøknadene?

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 23.04.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

en artikkel i VG 2. april kunne vi lese om et forslag EU for tiden vurderer. Det går ut på at det skal være EU og ikke medlemslandene som skal avgjøre søknader om asyl.

Regjeringen skal vurdere om Norge skal tilslutte seg en felles asylbehandling i EU. I denne artikkelen i Dagsavisen 18. april uttaler EU-minister Elisabeth Aspaker at det er for tidlig å spekulere i om dette betyr at vi gir fra oss myndighet.

En ordning hvor EU behandler søknader om asyl i Norge er prinsipielt betenkelig og kan få konsekvenser vi ikke ønsker. For å eksemplifisere hva en slik ordning kan føre til, kan vi gå ca. ti år tilbake i tid. En skandale i norsk byråkrati var den gang med på å prege nyhetsbildet. Det kom frem at Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde ført en lovstridig praksis. Regelverk og instrukser ble tøyet slik at UDI førte en «liberal» praksis som var i strid med loven. Denne saken kan man bl.a. lese om i denne artikkelen.

La oss tenke oss at en slik praksis hadde foregått i et system hvor det var et organ innen EU som behandlet asylsøknader. Hvis det hadde kommet frem at dette EU-organet hadde behandlet asylsøknader i strid med lover og retningslinjer, kunne ikke en norsk statsråd uten videre fått avsatt de som førte denne praksisen. Vi kunne da ha befunnet oss i en situasjon hvor det ble innvilget asyl til et stort antall asylsøkere som strengt tatt ikke burde fått innvilget asyl, og hvor det det ville være svært vanskelig å endre denne praksisen.

Det er også en annen side ved et system hvor det overlates til EU å behandle asylsøknader – hva med asylsøkernes rettssikkerhet?

Erik Strand

Bilde: Wikimedia Commons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s