Jessheim stasjon

Årsmøte og nominasjonsmøte i Kystpartiet i Akershus

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert 16.03.17. på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

Kystpartiet i Akershus avholdt sitt årsmøte 2017 på Jessheim onsdag 15 mars. Følgende styre ble valgt:

Fylkesleder: Erik Strand
Politisk nestleder: Trond Jansen
Styremedlem: Terje Røberg
Styremedlem: Per Finstad

Etter årsmøtet avholdt Kystpartiet i Akershus sitt nominasjonsmøte. Nominasjonsmøtet valgte Erik Strand som 1. kandidat.

Bilde: Wikimedia Commons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s